Forskningsdatabasen


Sök forskning Sök forskningsprojekt
Visa ämnesträd Bläddra i ämnesträd
In English

Riskfaktorer för barndiabetes och dess komplikationer

Detta projekt studerar insulinberoende diabetes hos barn och söker förstå orsaker till sjukdomens uppkomst och dess komplikationer i ett befolkningsperspektiv

Det övergripande syftet med det Svenska Barndiabetesregistret är att ur ett befolkningsperspektiv skapa hypoteser, dels om sjukdomens orsaker dels om dess komplikationer. Registret har nu fungerat prospektivt i c:a 30 år och det aktuella projektet och dess många delprojekt syftar till att dels fortsätta följa och söka förklaringar till de förändringar i insjuknandefrekvens vi ser över tid, dels följa utvecklingen av sjukdomens medicinska, psykosociala och hälsoekonomiska konsekvenser i en nationell kohort av barn med diabetes.Samarbete sker i internationella nätverk och med olika kompetenser inom barnmedicin,statistik och hälsoekonomi.

Läs projektbeskrivning »

Projekttitel
Riskfaktorer för barndiabetes (IDDM) och dess komplikationer

Projektperiod: 2012-01-01 - 2014-12-31

Ämnesområden: Invärtesmedicin, Diabetologi, Pediatrisk medicin, Epidemiologi
Forskningsledare:   Gisela Dahlquist, Institutionen för klinisk vetenskap

 

Informationsenheten
Umeå universitet
Informationen kontrollerades senast 2012-02-06
Ansvarig för sidan: Mattias Grundström Mitz, fakultetsinformatör