Forskningsdatabasen


Sök forskning Sök forskningsprojekt
Visa ämnesträd Bläddra i ämnesträd
In English

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

Föräldrar som har barn med cancer har en mycket pressad livssituation. Vi undersöker hur information om barnets sjukdom påverkar föräldrarnas psykosociala välbefinnande.

I detta projekt har vi utvecklat ett program för personcentrerad information till föräldrar som har barn med cancer. Programmet testas för närvarande på en grupp föräldrar för att undersöka om det kan förbättra deras psykosociala välbefinnande (t.ex. stress, oro/ångest samt tillfredsställelse med information).

Läs projektbeskrivning »

Projekttitel
Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

Projektperiod: 2008-09-01 - 2018-12-31

Ämnesområden: Vårdpedagogik, Familjeforskning, Pediatrisk medicin, Barn, Omvårdnad
Forskningsledare:   Anders Ringnér, Institutionen för omvårdnad

 

Informationsenheten
Umeå universitet
Informationen kontrollerades senast 2016-03-22
Ansvarig för sidan: Mattias Grundström Mitz, fakultetsinformatör